ОНЛАЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ

САНАМЖ: ДООРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ БӨГЛӨН АМЖИЛТТАЙ ИЛГЭЭСНЭЭР БИД ТАНЫ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ХАРИЛЦАГЧТАЙ ЭРГЭН ХОЛБОГДОХ БОЛНО.

ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Зээлийн судалгаанд ашиглах зорилгоор нийгмийн даатгалын төлөлтийн лавлагаа, зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа мэдээллүүдийг банканд өгөхийг миний бие зөвшөөрч байна.
( Энэхүү санамжийг зөвшөөрснөөр та зээлийн хүсэлт илгээх боломжтой болно. )